Розробки

Інформаційна технологія ФАЗАГРАФ

fasegraf_

Забезпечує оперативну оцінку функціонального стану серцево-судинної системи людини та виявлення початкових ознак порушень під дією фізичних та емоційних навантажень. Реалізує оригінальний метод обробки ЕКГ, що реєструється спеціальним сенсором із пальцевими електродами.

Метод має високу чутливість і специфічність за рахунок автоматичного аналізу форми зубця Т ЕКГ у фазовому просторі координат.

Комп’ютерна програма відображає результат обробки ЕКГ на спеціальному індикаторі (градуснику) щодо шкали з трьох колірних градацій — НОРМА, ЗАДОВІЛЬНО, УВАГА. Результат також супроводжується голосовими повідомленнями.

gradusnik

Така інтерпретація сигналу дозволяє використовувати технологію у медичних установах, санаторіях, діагностичних центрах, спортивних організаціях, а й у домашніх умовах.

Рекомендовано МОЗ України для використання у клінічній практиці.

Отримано свідоцтво про Державну реєстрацію та дозвіл на застосування пристрою ФАЗАГРАФ у медичній практиці, а також сертифікат про внесення виробу до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки

Додаткову інформацію про розробку можна знайти у публікаціях:

Нова інформаційна технологія обробки ЕКГ виявлення ішемічної хвороби серця при масових обстеженнях населення // Управляючі системи та машини. — 2005. — № 3 — С. 63-71.
Діагностична цінність електрокардіограми у фазовому просторі для скринінгу ішемічної хвороби серця //Український кардіологічний журнал, 2007, № 6. – С. 13-18.
Ефективність оцінки перебігу гострого коронарного синдрому за даними аналізу першого відведення ЕКГ на фазовій площині // Журнал Академії медичних наук.– 2007.– Том 13.– № 1.– С. 104-113
Можливості аналізу електрокардіограми у фазовому просторі під час навантажувальної проби // Український кардіологічний журнал.- 2009.- № 4.
Оригінальний метод обробки ЕКГ захищений патентами України № 16024 від 15.02.06 та № 24517 А від 21.05.97.

Програмна реалізація технології захищена авт. свід. України № 15981 та № 15982.


Мікроелектронний прилад ІКАР

ikar


Портативний мікропроцесорний пристрій (кардіотестер) з автономним джерелом живлення (на акумуляторі) та рідкокристалічним індикатором. Забезпечує обробку в реальному масштабі часу ЕКГ, що реєструється з пальцевих електродів.

Реалізує спрощену діагностику стану серцево-судинної системи людини у стані спокою та після виконання психо-емоційного тесту. Тест являє собою графічні образи збуджуючого і гальмівного типів, що випадково з’являються на екрані, якими за допомогою джойстика повинен керувати тестований в умовах дефіциту часу.

Результат тестування представляється у числовому вигляді та у вигляді миготливого «ртутного» стовпчика щодо шкали з трьох градацій — НОРМА, ЗАДОВІЛЬНО, УВАГА. Результати також супроводжуються характерними звуковими сигналами. Інформація зберігається на картці пам’яті і може бути введена в персональний комп’ютер для більш детальної обробки.

Оригінальний метод обробки ЕКГ захищений патентами України № 16024 від 15.02.06 та № 24517 А від 21.05.97.

Внутрішнє та зовнішнє програмне забезпечення захищене авт. свід. України №22492, №22493, №22494, №22615, №22616.

 

Мобільні інформаційні технології на смартфоні (AI-РИТМОГРАФ та інші)

Забезпечують оброблення пальцевої фотоплетизмограми (пульсової хвилі),  яка реєструється за допомогою вбудованої камери смартфона без додаткових технічних пристроїв.  ІТ застосовує  сукупність інтелектуальних обчислювальних процедур, які забезпечують надійне розпізнавання істинних сплесків пульсової хвилі, викликаних ударами серця, і помилкових сплесків, породжених артефактами.  В результаті вдалося в реальних умовах з прийнятною точністю визначати статистичні та спектральні параметри варіабельності серцевого циклу до і після навантажень.

Для управління навантаженнями на внутрішньому процесорі смартфона реалізовані програмні модулі, що забезпечують зручність проведення тестування в польових та домашніх умовах. Модуль управління фізичним навантаженням реалізує процедуру анімації віртуального вчителя, який демонструє правильну техніку виконання присідань, темп яких встановлюється залежно від віку та тренованості випробуваного. Модуль управління емоційною заснований на ефект Струпа, який зводиться до виконання розумової роботи в умовах дефіциту часу.

Результати тестування надаються у вигляді наочного когнітивного графічного образу, який може інтерпретувати людина без спеціальної медичної освіти.

Додаткова інформація міститься у статтi:

Файнзильберг Л.С. Интеллектуальные средства цифровой медицины для домашнего применения // Клиническая информатика и телемедицина. –  2020. – Т. 15. – Вып. 16. — С. 45-56.

Інформаційна технологія MAGWIN

magwin

Забезпечує введення, попередню обробку, аналіз та інтерпретацію магнітокардіограм, що реєструються вимірювальною установкою, побудованою на основі надпровідних квантових інтерферометричних датчиків (СКВІД).

Оригінальні алгоритми фільтрації, реалізовані в технології, дозволяють виділити корисний сигнал на тлі сильних обурень, які супроводжують процес вимірювання у звичайному приміщенні (без використання дорогих магнітоекранованих кімнат).

Інтерпретація результатів вимірювання заснована на методі аналізу карт щільностей струмів у площині серця, які обчислюються магнітним полем на основі вирішення зворотного завдання.

Додаткова інформація міститься у статтях:

Методи аналізу структури розподілу струму у провідному середовищі стосовно магнітокардіографії // Електронне моделювання, 2004. — № 3. — С. 95-115.

Methodical Approaches for Clinical Interpretation of a Magnetocardiogram / Керуючі системи та машини. — 2006. — № 2 — С. 43-53.

Програмна реалізація системи захищена авт. свід. України №15980.


Информационная технология FAZAWIN

fazawin

Забезпечує введення, попередню обробку, аналіз та нтерпретацію електрокардіограм (ЕКГ), що реєструються цифровим електрокардіографом BIOSET, та побудова математичних моделей оптимальної складності, які пов’язують параметри ЕКГ 12 відведень у тимчасовій області та фазовому просторі з показниками крові, що відображають процес у запаленні.

Система дозволяє підвищити чутливість і специфічність ЕКГ обстежень у хворих на ревматоїдний артрит.

Робота виконувалася в рамках Міжнародного проекту 01 KX 96115/1 за програмою TRANSFORM із фірмою L.U.M. GmbH (Німеччина, Берлін).

Final report до проекту «Computer-aided technology of cardio inflammatory disturbance analysis based on space cognitive ECG»: (Transform program, project no: 01 KX 96115/1) ; [End of project: November 1999]

Новий метод аналізу ЕКГ хворих на ревматоїдний артрит //Український ревматологічний журнал.- 2001.- № 2.- С. 48-51.


Цифровий аналізизатор ВУГЛЕЦЬuglerod

Перше у світовій практиці пристрій, призначений для автоматичного визначення в цифровій формі вмісту вуглецю в рідкій сталі за температурою ліквідусу.

Забезпечує автоматичну обробку сигналу, що несе інформацію про зміну температури розплаву в процесі його кристалізації, виділення фрагмента сигналу, що відповідає початку кристалізації (температурі ліквідуса) та обчислення відсоткового вмісту вуглецю відповідно до попередньо побудованої градуювальної залежності.

Алгоритм обробки реалізований апаратно на найпростіших вузлах цифрової обчислювальної техніки – лічильниках імпульсів.

Цифровий аналізатор «Вуглець» / / Керуючі системи та машини. — 1978. — № 2. — С. 99-105.

Основні технічні рішення захищені авт. СРСР № 478236, № 596959, № 609081, № 655947, № 670940, патентами США № 4088974, № 4187541, № 4198679 та інших індустріально розвинених країн


Цифровий аналізатор ГРАДУС

Пристрій призначений для визначення температури розплавленого металу (сталі) сигналу датчика короткочасного контакту. Забезпечує автоматичне визначення виходу сигналу в режим, усереднення значень сигналу в цей період і індикацію температури розплаву в цифровій формі.

Алгоритм обробки реалізований апаратно на найпростіших вузлах цифрової обчислювальної техніки – лічильниках імпульсів.

Обчислювальні засоби для оцінки технологічних параметрів за сигналом датчика короткочасного контакту // Управляючі системи та машини”, 1985. — № 4. — С. 19-24.

Основні технічні рішення захищені авт. СРСР № 764520, № 1783546, патентами США № 4246470 та інших індустріально розвинених країн.


Цифровий аналізатор ЧАВУН

Пристрій призначений для визначення цифрової форми величини вуглецевого еквівалента, а також відсоткових вмістів вуглецю і кремнію в рідкій пробі сірого чавуну. Забезпечує автоматичну обробку сигналу, що надходить від датчика безконтактного вимірювання температури розплаву в процесі його кристалізації, виділення фрагментів сигналу, що відповідають температурам ліквідусу та солідус з подальшим обчисленням названих величин.

Алгоритм обробки сигналу реалізований апаратно на найпростіших вузлах цифрової обчислювальної техніки – лічильниках імпульсів.

Автоматичне визначення у цифровій формі хімічного складу рідкого чавуну // Ливарне виробництво. — 1985. — № 8. — С. 23-24.

Основні технічні рішення захищені авт. СРСР № 851223, № 1374247, патентами США № 4190888 та інших індустріально розвинених країн


Інформаційна технологія ТЕРМОГРАФ

Забезпечує визначення комплексу 12 технологічних показників, що характеризують хімічний склад та механічні властивості сірого чавуну по ходу виплавки, у тому числі вміст вуглецю, кремнію, марганцю та інших хімічних елементів, а також міцність на розтяг і твердість.

Реалізує оригінальний метод комп’ютерної оброблення сигналу, що надходить від безконтактного датчика температури проби розплаву в процесі його кристалізації. Метод надає змогу на тлі можливих спотворень визначити характерні точки та фрагменти кривої охолодження розплаву (термограми), що відповідають фазовим перетворенням, у тому числі стадіям дендритної кристалізації, кристалізації евтектики, метастабільному перетворенню та інше.

Програмна реалізація технології включає три підсистеми, об’єднані загальною базою даних – підсистему аналізу та інтерпретації термограм, підсистему ідентифікації моделі та підсистему іспиту технології.

Система комп’ютерної обробки термограм // Управляючі системи та машини. — 1990. — № 4. — С. 82-88.