Головна

Доктор технічних наук, професор.

Головний науковий співробітник Міждународного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України (МННЦ ИТіС).

Професор кафедри біомедичної кібернетики факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського».  Навчальні дисципліни: «Теорія прийняття рішень», «Основи штучного інтелекту».

Фахівець в галузі комп’ютерних методів та інтелектуальних засобів оброблення сигналів складної форми.

Автор більш як 300 наукових праць, зокрема 7 монографій,
1 підручник і 50 винаходів, захищених авторськими свідоцтвами СРСР і патентами України, США, Японії, ФРН, Великобрітанії, Франції, Канади, Бельгії, Італії та інших країн.

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

  • розробив стохастичні моделі породження циклічних сигналів за умов внутрішніх та зовнішніх збурень;
  • розробив ефективний метод оцінювання корисного сигналу за сукупністю спотворених реалізацій у фазовому просторі з використанням гаусдорфової метрики;
  • запропонував ефективні процедури придушення гармонійних та випадкових перешкод;
  • сформулював математичні умови, що гарантують ефективність діагностичних ознак з погляду зменшення апріорного ризику;
  • запропонував оригінальні моделі колективних рішень за умов протиріч;
  • запропонував новий метод біометричної ідентифікації, що базується на індивідуальних особливостях фазового портрета ЕКГ;
  • розробив наукові основи побудови нових інформаційних технологій та систем ФАЗАГРАФ, ІКАР, AI-РИТМОГРАФ, MAGWIN, УГЛЕРОД, ГРАДУС, ЧУГУН, ТЕРМОГРАФ та інших для вирішення задач технічної та медичної діагностики, які впроваджені в Україні, Угорщині та Німеччині.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член редколегій журналів «Cybernetics and Computer Engineering», «Control systems and computers», «Клінічна інформатика та телемедицина», «Клінічна та профілактична медицина

Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація спеціалістів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки» та Вченої ради Української асоціації «Комп’ютерна медицина».

НАГОРОДИ

ЦИТУВАННЯ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ